Thuis bij Loesje Zaken

Loesje Zaken neemt teksten serieus. Ieder woord wordt gewogen en beoordeeld op zijn karakter. Belandt een woord in de tekst, dan misstaat hij niet. Zo worden de sterkste schakels met elkaar verbonden en ontstaat een sterke tekst.

De vraag staat bij het schrijven centraal. Het doel hebben we helder voor ogen. Hoe kort of hoe lang de tekst ook is. Persoonlijke aandacht voor de opdrachtgever en de tekst zijn belangrijk. Onderzoek vindt altijd plaats. Iedere tekst verdient aandacht en een eigen dossier.